+90 224 441 00 41

Bize ulaşın

info@sahinturkler.com

Görüş ve önerileriniz için

Hizmetler

HİZMET ALANLARIMIZ

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ

Merkezi Isıtma Sistemleri, aynı amaçlarla ısı üretimi ve dağıtımı bağımsız bölümlerin dışında merkezi olarak yapılmakta, ısı tüketimi ise bağımsız bölümlerin içerisinde olmaktadır.

05.12.2008 tarihinde yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre:

 • (Değişik: RG-1/4/2010-27539) Yeni binalarda; yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanının 2000 m² ve üstünde olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılmalıdır.
 • (Değişik: RG-1/4/2010-27539) Merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılan binaların bağımsız bölümlerindeki hacimlerinde sıcaklık kontrol ekipmanları ile ısı merkezinde iç ve/vey6a dış hava sıcaklığına bağlı kontrol ekipmanları kullanılır.
 • Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır.
 • (Ek:RG-1/4/2010-27539) Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda ısıtılan mahallerin iç ortam sıcaklığı 15 °C nin altına düşmeyecek şekilde tedbir alınır.

Merkezi Isıtma Sistemlerinin bazı avantajlarından bahsedecek olursak:

 1. Doğalgaz dönüşümü yapılması durumunda ya da modernizasyonda tadilatlar sadece kazan dairesinde olacaktır.
 2. İşletme, bakım ve arıza giderme, apartman sakinlerinden bağımsız olarak yönetim tarafından her zaman yaptırılabilir ve sadece kazan dairesi meşgul edilir.
 3. Ekipman kazan dairesinde olduğundan, ses, gürültü, koku, duman v.b. rahatsızlık veren faktörler apartman veya site sakinlerinden uzaktadır. Daireler içerisinde gaz dağıtımı ve ısıtma cihazı olmadığından, can ve mal güvenliği açısından risk daha azdır.
 4. Hermetik kombi bacalarının dış cephede görüntü kirliliği yaratması, bacalardan çıkan duman gazlarının diğer daireleri rahatsız etmesi ve dış cephe boyasını karartması gibi sorunlar yoktur.
 5. Katlar ve daire duvarları arasında ısı izolasyonunun olmadığı durumlarda, bireysel sistemlerde olduğu gibi komşu dairelerin kombilerinin artması, soğuk dönemlerin ve duvarların konforu bozması gibi sorunlar yoktur.
 6. Sıcak su konforu bireysel sistemlerde olduğu gibi sınırlı değildir.
 7. Çok kazanlı sistemlerle yedekleme yapılarak iletme sürekliliği sağlanabilir.
 8. Isı pay ölçerler yardımı ile iletme masrafları dağılımı daha kolay yapılabilir, tasarruf bilinci teşvik edilebilir.
 9. Ekonomik ömrü daha fazladır.
 10. İlk yatırım maliyeti, iletme giderleri ve amortisman giderlerinden oluşan toplam maliyeti çok daireli binalarda daha azdır.

Basit bir örnek verirsek; ortalama 100 m² lik, 20 daireli bir binanın kazan ihtiyacı yaklaşık 250.000 kcal/h kapasitelidir. Bu kazanda günde ortalama 50 m³ doğalgaz harcanır. Ama 20 kombi takarsanız, 20.000 kcal/h kapasiteli olacaktır her biri ve toplamda 400.000 kcal/h eder. Her biri 3 m³ doğalgaz harcarsa toplamda 150 m³ eder. Bu hem kişinin hem de devletin cebinden çıkan bir maliyettir.